Recombinant expression and stability engineering of lytic polysaccharide monooxygenases

Promovendus/a
Magali Tanghe
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen : cel- en genbiotechnologie
Taal proefschrift
nl
Promotor(en)
Prof. dr. Tom Desmet (BW06)-Dr. Ingeborg Stals (WE10)
Examencommissie
Prof. dr. ir. Stefaan De Smet (Voorzitter) (BW13)-Prof. dr. Yves Briers (Secretaris) (BW15)-Prof. dr. ir. Tina Kyndt (BW14)-Prof. dr. Nico Callewaert (VIB Medical Biotechnology Center Ugent)-Prof. Dietmar Haltrich (Boku Division of Food Biotechnology Wien)

Praktisch

Wanneer
Woensdag 22 maart 2017, 16:00
Waar
A0.030 (A20), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent