Second-Order Effects in Reinforced Concrete Columns Exposed to Fire

Promovendus/a
Lijie Wang
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master of Engineering, Wuhan University of Technology, China, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Tweede-orde-effecten in gewapendbetonkolommen blootgesteld aan brand
Promotor(en)
prof. Luc Taerwe, vakgroep Bouwkundige Constructies (EA14) - prof. Robby Caspeele, vakgroep Bouwkundige Constructies (EA14)
Examencommissie
academisch secretaris prof. Patrick De Baets (voorzitter) - prof. Emmanuel Annerel (EA14) - prof. Robby Caspeele (EA14, promotor) - prof. Geert De Schutter (EA14, secretaris) - dr. ir. Thomas Gernay (Université de Liège) - prof. Bart Merci (EA03) - prof. Luc Taerwe (EA14, promotor) - dr. ir. Ruben Van Coile (University of Edinburgh, Verenigd Koninkrijk) - em. prof. Joost Walraven (Technische Universiteit Delft, Nederland)

Korte beschrijving

Brand is één van de zwaarste belastingstoestanden waaraan een structuur kan blootgesteld worden en heeft daarom een belangrijke impact op het ontwerp van betonnen elementen. Een betonnen kolom is meestal onderworpen aan verticale krachten en buigmomenten afkomstig van platen en balken. Bovenop de gebruikelijke belasting, komen buigmomenten en vervormingen ten gevolge van de verhoogde temperaturen. Het is dus belangrijk om de draagkracht van betonnen kolommen blootgesteld aan brand nauwkeurig te onderzoeken. Tijdens het onderzoek is een numerieke rekentool ontwikkeld waarmee de brandweerstand van kolommen uit gewapend beton kan berekend worden, rekening houdend met tweede-orde-effecten. De rekentool is gebaseerd op basisprincipes van de berekening van betonstructuren en kan gebruikt worden voor efficiënter en nauwkeuriger ontwerp van betonnen kolommen onder brand. Op basis van dergelijke berekeningen kunnen de aanbevelingen in de Eurocodes en andere bestaande ontwerpmethodes verfijnd worden. Een nauwkeurigere berekening verhoogt de veiligheid en kan op deze manier levens redden.

Praktisch

Wanneer
Maandag 27 maart 2017, 16:00
Waar
Het Pand, zaal rector Blancquaert, Onderbergen 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be