Multilayer Optimisation for Day-Ahead Energy Planning in Microgrids

Promovendus/a
Christof Deckmyn
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek - afstudeerrichting elektrotechniek, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Meerlaagse optimalisatie voor 'Day-Ahead'-energieplanning in microgrids
Promotor(en)
prof. Lieven Vandevelde, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (EA08) - prof. Jan Desmet, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (EA08)
Examencommissie
voorzitter prof. Daniël De Zutter (voormalig decaan) - prof. Guillaume Crevecoeur (EA08) - prof. Emmanuel De Jaeger (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve) - prof. Jan Desmet (EA08) - prof. Chris Develder (EA05) - prof. Mohammad Moradzadeh (University of Huddersfield, United Kingdom) - prof. Greet Van Eetvelde (EA08) - prof. Lieven Vandevelde (EA08) - dr. ir. Tine Vandoorn (Eandis, Merelbeke)

Korte beschrijving

In de zoektocht naar een koolstofarme, betrouwbare en betaalbare manier om elektriciteit te voorzien, wordt veel aandacht besteed aan het concept 'microgrids', een lokaal en kleinschalig elektriciteitsnet dat gebruik maakt van een combinatie van gedistribueerde energiebronnen om de lokale eindgebruikers te kunnen voorzien van elektriciteit. Een veelbelovende kenmerk van een microgrid is de flexibiliteit om in eilandbedrijf als autonome energiebron voor afgelegen gebieden te fungeren en om in netgekoppeld bedrijf elektriciteit te kopen en verkopen. Om een microgrid te kunnen coördineren op korte termijn, waarbij het voordeel van een lange-termijn voorspelling (hernieuwbare energieproductie, het profiel van de elektriciteitsbehoefte en de elektriciteitsprijzen) ten volle wordt benut, dringt een offline energiebeheersystem voor microgrids zich op. Het uitwerken van een meerlaags optimalisatiemodel voor microgrids waarbij een economische en ecologische day-ahead energieplanning wordt gecalculeerd, dat fysiek haalbaar is in termen van spanningsstabiliteit en vermogensbalans, vormt de kern van dit doctoraat. Met dit optimalisatiemodel wordt een vermogensverdeling berekend dat het referentievermogen voor de microgrid eenheden bepaald. Het concept volgt het idee van een meerlaagse optimalisatie bestaande uit: een planning laag, een power flow calculatie en een spanningscontrole. Omdat dit optimalisatiemodel werkt op een day-ahead tijdschaal, kan deze methode worden beschouwd als een offline optimalisatie.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 18 april 2017, 16:30
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be