Assessment of Retention of Plasma Components in Tungsten under High Flux Plasma Exposure: Multi-Scale Modelling Approach

Promovendus/a
Petr Grigorev
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Curriculum
Master of Science in Physics, Saint-Petersburg State Polytechnic University, Rusland, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Studie van de retentie van plasmacomponenten in wolfraam bij blootstelling aan een hoge plasmaflux: de multischaalmodelleringsaanpak
Gezamenlijk doctoraat
Universidad Complutense de Madrid
Promotor(en)
prof. Jean-Marie Noterdaeme, vakgroep Toegepaste Fysica (EA17) - ereprof. Guido Van Oost, vakgroep Toegepaste Fysica (EA17) - prof. Paloma Fernández Sánchez (Universidad Complutense Madrid, Spanje) - dr. Christophe Ortiz (CIEMAT, Madrid, Spanje)
Examencommissie
voorzitter prof. Rik Van de Walle (dean UGent-FEA) - covoorzitter prof. Luis Mario Fraile (Universidad de Complutense de Madrid, Spain) - dr. Giovanni Bonny (SCK.CEN, Mol) - dr. Andree De Backer (Culham Centre for Fusion Energy, Abingdon, United Kingdom) - prof. Francisco Javier del Rio Esteban (Universidad de Complutense de Madrid, Spain) - prof. Paloma Fernández Sánchez (Universidad Complutense Madrid, Spain) - prof. Jean-Marie Noterdaeme (UGent EA17) - dr. Christophe Ortiz (CIEMAT, Madrid, Spain) - dr. Dmitry Terentyev (SCK.CEN, Mol) - ereprof. Guido Van Oost (UGent EA17) - prof. Kim Verbeken (UGent EA11)

Korte beschrijving

Kernfusie wordt gezien als een potentieel schone, veilige en quasi onuitputbare bron van energie voor de toekomst. Momenteel is het meest belovende reactor concept de zogenaamde "tokamak", waarbij magnetische velden gebruikt worden voor de opsluiting van het fusieplasma. Op heden is een van de meest ambitieuze energie gerelateerde projecten de bouw van 's werelds grootste tokamak, beter gekend als ITER, wat "de weg" $\ $ betekent in het Latijn. De geplande experimenten in ITER beogen het testen van de ge\"integreerde technologie\"en, de materialen en de fysische regimes die nodig zijn voor de commerciële uitbating van fusie gebaseerde elektriciteitscentrales. Met andere woorden, ITER vormt de brug tussen de huidige kleinere fusiemachines en de grotere toekomstige DEMO-reactor. In het huidige ITER-design is wolfraam (W) weerhouden als pantser materiaal voor de divertor -- het uitlaatsysteem voor ITER -- dat onderhevig is aan moeilijke omstandigheden inzake warmte en deeltjes flux. De keuze voor W is voornamelijk gemotiveerd door zijn superieure fysische eigenschappen, zoals bijvoorbeeld, hoge smelttemperatuur, thermische geleidbaarheid en weerstand tegen sputteren. Deze thesis concentreert zich op de studie van de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de retentie en ontsnapping van T in W door middel van multischaal modellering.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 27 april 2017, 10:00
Waar
leszaal 2.1 Irving Langmuir, Technicum, ingang A, blok 4, tweede verdieping, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be