Self-Healing Concrete - Encapsulated Polymer Precursors as Healing Agents for Active Cracks

Promovendus/a
João Luis Garcia Feiteira
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master in Civil Engineering, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, 2010
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Zelfhelend beton - Ingekapselde prepolymeren als helende agentia voor bewegende scheuren
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies (EA14) - dr. ir. Elke Gruyaert, vakgroep Bouwkundige Constructies (EA14)
Examencommissie
voorzitter prof. Hendrik Van Landeghem (voormalig onderwijsdirecteur) - prof. Nele De Belie (EA14) - prof. Francisco Antonio Gilabert Villegas (EA11) - prof. Christian Grosse (Technische Universität München, Germany) - dr. ir. Elke Gruyaert (EA14) - prof. Stijn Matthys (EA14) - prof. Erik Schlangen (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Danny Van Hemelrijck (Vrije Universiteit Brussel) - dr. Sandra Van Vlierberghe (WE07)

Korte beschrijving

Verscheidene polyurethaan precursoren werden gescreend als zelfhelend agens voor beton. Eén ervan werd geselecteerd voor verder onderzoek omwille van zijn betere verspreiding binnenin de scheur en sterke reductie van de wateropname (tot niveau vergelijkbaar met dit van ongescheurd beton). Het afdichtend effect ging echter verloren door onthechting bij heropenen van de scheur tot ~ 50% van de originele scheurwijdte. Proeven werden ook uitgevoerd onder meer realistische omstandigheden. Geheelde scheuren konden een hydrostatische druk van minstens 2 bar weerstaan, maar faalden bij veelvuldige cyclische beweging van de scheur, zelfs wanneer de scheur slechts 20% verwijd werd. Microcapsules en grotere cilindrische polymeer- en glascapsules werden getest. Glas bleek uiteindelijk de beste oplossing te zijn omwille van het feit dat deze capsules het mengproces overleven, de precursor stabiel houden over een lange periode en breken wanneer ze doorkruist worden door een kleine scheur. Deze capsules werden gebruikt voor opschaling en werden verspreid in de betonmatrix (36 capsules / liter). Het feit dat slechts voor enkele geheelde scheuren de waterpenetratie doorheen de scheur volledig verhinderd werd, duidt aan dat een hogere dosering aan capsules nodig zal zijn voor consistente heling.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 28 april 2017, 16:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be