Characterisation of Human Exposure to Electromagnetic Radiation in Realistic Environments

Promovendus/a
Sam Aerts
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde, Universiteit Gent, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Karakterisering van menselijke blootstelling aan elektromagnetische straling in realistische omgevingen
Promotor(en)
prof. Luc Martens, vakgroep Informatietechnologie - prof. Wout Joseph, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (academisch secretaris) - prof. John Bolte (De Haagse Hogeschool, Den Haag, the Netherlands) - prof. Tom Dhaene (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Luc Dupré (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Wout Joseph (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Luc Martens (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Martin Röösli (Swiss Tropical and Public Health Institute, Bazel, Switzerland) - dr. ir. Günter Vermeeren (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

In dit proefschrift worden nieuwe methodes geponeerd om onze dagdagelijkse blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) te karakteriseren, meer bepaald bij radiofrequenties (RF) – als levensader van draadloze communicatie alomtegenwoordig in onze maatschappij – en intermediaire frequenties (IF) – een ietwat genegeerd frequentiegebied met een alsmaar breder wordend scala aan toepassingen, vooral in elektronica aanwezig in huis-, tuin-, en keukenapparaten. In een eerste deel wordt een sequentiële bemonsteringsmethode voorgesteld met als doel zo efficiënt mogelijk de blootstelling aan omgevings-RF-EMV in een arbitraire buitenomgeving te karakteriseren of om zo snel mogelijk hotspots te identificeren. Daarbij wordt ook de invloed van het meettijdsstip bepaald en temporele profielen opgesteld om de fout geïnduceerd door het negeren van de temporele dimensie te verkleinen. Daarnaast blijkt een mobiele meetsetup de draagwijdte van dergelijke op-metingen-gebaseerde karakteriseringsmethods aanzienlijk te kunnen vergroten ten opzichte van conventionele stationaire meetsetups. Het tweede luik betreft verder de simultane blootstelling aan omgevings-RF-EMV afkomstig van basisstationantennes en RF-EMF uitgezonden door mobiele telefoons. Door de geabsorbeerde dosis te berekenen, kan de totale blootstelling bepaald worden, en dus ook geminimaliseerd, door bijvoorbeeld een andere netwerkconfiguratie aan te nemen. Het laatste deel omvat ten slotte een omvangrijke karakterisering van IF velden afkomstig van huishoudtoestellen.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 24 mei 2017, 17:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be