Metal Droplet Entrainment by Solid Particles in Slags: A Combined Phase Field-Experimental Approach

Promovendus/a
Inge Bellemans
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde - afstudeerrichting metaalkunde, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
De aanhechting van metaaldruppels aan vaste deeltjes in slakken: een gecombineerde faseveld-experimentele aanpak
Promotor(en)
prof. Kim Verbeken, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Nele Moelans (KU Leuven)
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (onderwijsdirecteur) - dr. ir. Tijl Crivits (Umicore, Olen) - prof. Dagmar D'hooge (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Francisco Antonio Gilabert Villegas (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Muxing Guo (KU Leuven) - prof. Yann Le Bouar (CNRS/Onera, Châtillon, France) - prof. Nele Moelans (KU Leuven) - prof. Kim Verbeken (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

De vraag naar de meeste metalen blijft toenemen, maar de hoeveelheid en zuiverheid van de beschikbare ertsen verminderen. Samen met de grote hoeveelheid beschikbaar schroot wordt recycleren belangrijker en is er een continue drijfveer om bestaande processen in de extractieve metallurgie te optimaliseren. Eén van de grootste problemen in de globale opbrengst van een metaalproductie-installatie zijn metaalverliezen in slakken (metaal-oxiden). Eén van de oorzaken van deze metaalverliezen is het plakken van metaaldruppels aan vaste deeltjes in de slak. Over dit fenomeen is echter weinig fundamentele kennis beschikbaar. Dit doctoraat onderzocht deze interactie via twee experimentele opstellingen en twee faseveldmodellen. Het twee-componenten model met beperkte complexiteit verduidelijkte het inzicht op de interactie tussen metaaldruppels en een niet-reagerend vast deeltje. Zo is bijvoorbeeld het feit dat de beweging van één fase ten opzichte van een andere de schijnbare bevochtiging beïnvloedt zeer interessant voor de interpretatie van experimentele resultaten. Bovendien bevestigden de twee verschillende experimenten dat een chemische reactie de aanhechting veroorzaakt, maar dat er nucleatieplaatsen vereist zijn in de vorm van metaaldruppels alvorens de reactie plaatsvindt. Het eerste model beschouwde echter niet-reactieve vaste deeltjes. Daarom werd een model voor de groei van de vaste fase in een realistisch vier-componenten systeem beschouwd.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 24 mei 2017, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be