Ab Initio Based Modeling for the Synthesis of RAFT Polymers and Their Modifications

Promovendus/a
Gilles Desmet
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Textile Engineering, Universiteit Gent, 2010
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Ab initio gebaseerd modelleren voor de synthese van RAFT-polymeren en hun modificaties
Promotor(en)
prof. Marie-Françoise Reyniers, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - dr. Olivier Coulembier (Université de Mons) - prof. Dagmar D'hooge (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Filip Du Prez (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. Richard Hoogenboom (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. Guy Marin (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Marie-Françoise Reyniers (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Alexander Van Herk (Agency for Science, Technology and Research, Singapore)

Korte beschrijving

Dit werk betreft de ab initio gebaseerde kinetische modellering van vloeistoffase reacties van macromolecules die relevant zijn voor (i) reversibele additie-fragmentatie keten overdracht (RAFT) polymerisatie, een van de belangrijkste gecontroleerde radicalaire polymerisatie processen en (ii) post-polymerisatie modificaties van het verkregen RAFT-polymeer in het kader van thiol-een klikchemie, een populaire en veelzijdige reactie die vaak gebruikt wordt om macromolecules te koppelen of te functionaliseren. Dit leidt tot de synthese van goed gedefinieerde polymeerarchitecturen zoals lineaire polymeren, blok-copolymeren, ster polymeren en dendritische polymeren met toepassingen in bijvoorbeeld dunne films, hydrogels en oppervlakte modificaties. Geavanceerde computationele procedures worden gebruikt om de nodige intrinsieke snelheidscoefficienten te verkrijgen en omvatten gasfase berekeningen met de ab initio methodes CBS-QB3 of M06-2X, alsook solvent modellen zoals COSMO-RS theorie, teneinde het effect van het solvent accuraat te beschrijven. Reacties die plaats vinden in de vloeistof fase waarvan de intrinsieke snelheidscoëfficiënten heel hoog zijn, zijn gecontroleerd door de onderlinge diffusie van de reactanten naar elkaar. Dit wordt in rekening gebracht via het gebruik van 'schijnbare' snelheidscoëfficiënten, die berekend worden door gebruik te maken van het gekoppeld-ontmoetingspaar-model, waarbij de diffusie coëfficiënten worden verkregen met behulp van moleculaire dynamica. De verkregen kinetische modellen geven verder inzicht in de reactiemechanismes en zijn een absolute vereiste voor de verdere ontwikkeling van deze geavanceerde polymerisatietechnieken

Praktisch

Wanneer
Donderdag 1 juni 2017, 17:00
Waar
Ceremoniezaal Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be