Photonic Biosensors in Silicon Nitride with an On-Chip Spectral Filter Read Out by a Broadband Light Source

Promovendus/a
Daan Martens
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde, Universiteit Gent, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Fotonische biosensoren in siliciumnitride met een geïntegreerde golflengtefilter uitgelezen door een breedbandige lichtbron
Promotor(en)
prof. Peter Bienstman, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Hendrik Van Landeghem (voormalig onderwijsdirecteur) - prof. Filip Beunis (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Peter Bienstman (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. ir. Ronny Bockstaele (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Christophe Caucheteur (Université de Mons) - prof. Nicolas Le Thomas (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Laura Lechuga (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, Spain)

Korte beschrijving

In dit werk wordt een geïntegreerde fotonische sensor ontwikkeld, erop gericht tuberculose te detecteren aan de hand van urinestalen. Door de lage chipkost zijn fotonische chips intrinsiek heel geschikt voor dergelijke point-of-care toepassingen. Huidige geïntegreerde fotonische meettechnieken vereisen echter een afstembare laser en/of zeer preciese alignering, wat de kostprijs van het uitleestoestel te hoog maakt voor dergelijke toepassingen. De alternatieve sensor die hier voorgesteld wordt doorbreekt deze barrières door de chips uit te lezen aan de hand van een breedbandige lichtbron en een geïntegreerde golflengtefilter. De structuren worden bovendien ontwerpen in siliciumnitride i.p.v. het meer conventionele silicium-op-isolator, waardoor zichtbaar licht gebruikt kan worden. In dit opkomend materiaalplatform werden roosterkoppelaars en geïntegreerde golflengtefilters ontwikkeld en aangepast aan het geselecteerde uitleesmechanisme. Als sensor wordt de Mach-Zehnder interferometer gebruikt, die door zijn grote ontwerpvrijheid aangepast kan worden aan de karakteristieken van de geïntegreerde golflengtefilter. De uitgevoerde experimenten in een point-of-care compatibel meettoestel leveren een detectielimiet vergelijkbaar met andere geïntegreerde fotonische sensoren, ondanks de goedkopere meetapparatuur.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 7 juni 2017, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be