Computational Study of Convective Cooling and Windage Losses of Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Machines

Promovendus/a
Alireza Rasekh
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
Curriculum
Master's Degree (Mechanical Engineering), Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran, 2010
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
en
Vertaling titel
Computationele studie van de convectieve koeling en luchtcirculatieverliezen van permanentemagneetbekrachtigde synchrone machines met axiale flux
Promotor(en)
prof. Jan Vierendeels, vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding - prof. Peter Sergeant, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (academisch secretaris) - dr. ir. Bernd Ameel (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - prof. Vincent Lemort (Université de Liège) - prof. Pieter Rauwoens (KU Leuven) - prof. Peter Sergeant (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - dr. ir. Hendrik Vansompel (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Jan Vierendeels (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding)

Korte beschrijving

In dit werk worden de convectieve warmteoverdracht en ventilatieverliezen bestudeerd in permanente-magneetbekrachtigde synchrone elektrische machines met axiale flux (AFPMSM). Eerst wordt een vereenvoudigd discoïdaal systeem met platte rotor en stator geanalyseerd door middel van numerieke stromingssimulaties (CFD). Het doel is om snelle en nauwkeurige correlaties voor de convectiecoëfficiënten te vinden als functie van de rotatiesnelheid van de rotor en de luchtspleetafstand tussen de rotor en de stator. In een volgende stap wordt de invloed van typische vormen van permanente magneten (PM) op de thermische prestaties van de rotor-stator configuratie van een AFPMSM onderzocht. Lucht kan hier immers stromen in de kanalen gevormd tussen de magneten en in de kleine luchtspleten tussen de magneten en het statoroppervlak. Op basis van CFD simulaties worden een aantal correlaties voor convectiecoëfficiënten en voor ventilatieverliezen bekomen in het praktische geometrische bereik van de magneten. Het laatste gedeelte van dit onderzoek toont de invloed van PM met gebogen vorm op de warmteoverdracht en ventilatieverliezen in de machine. Er wordt geconcludeerd dat de voorgestelde correlaties veelzijdig toepasbaar zijn voor de thermische modellering van AFPMSMs.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 22 juni 2017, 16:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be