CO2 Utilization by Chemical Looping: Iron Oxides Characterization by In Situ XRD and XAS

Promovendus/a
Naga Venkata Ranga Aditya Dharanipragada
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Engineering in Chemical Engineering, Birla Institute of Technology and Science, Pilani, India, 2011
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
en
Promotor(en)
prof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. Vladimir Galvita, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (academisch secretaris) - dr. Vladimir Galvita (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Hilde Poelman (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Liisa K. Rihko-Struckmann (Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Germany) - prof. Mark Saeys (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - ir. Frans Snijkers (VITO, Mol) - prof. Pascal Van Der Voort (Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie) - prof. An Verberckmoes (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

De toename aan emissies van broeikasgassen gedurende de laatste decennia hebben uitgemond in de opwarming van het klimaat. Onder deze gassen vertegenwoordigt CO2 de grootste antropogene emissie van broeikasgassen en vormt een ernstige dreiging. Bijgevolg is het noodzakelijk om CO2 emissies te minimaliseren. Technologieën gebaseerd op hernieuwbare brandstoffen zoals zonne-energie en windenergie zullen steeds belangrijker worden maar zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de reeds bestaande technologie, gebaseerd op fossiele brandstoffen, te vervangen. Als alternatief kan koolstof dioxide gebruikt worden door haar omzetting van afvalstof tot bruikbare grondstof. Een dergelijk opkomende technologie dat CO2 gebruik ambieert, gebaseerd op de periodieke reductie en heroxidatie van gemodificeerde ijzer oxides is een chemisch kringproces. Deze thesis spitst zich toe op het bestuderen van de modificering van ijzer oxide met diverse promotor materialen en het effect op de redox eigenschappen bij verschillende chemische kringprocessen. De redox eigenschappen werden in detail onderzocht met gebruik van in situ XRD, XAS en TEM.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 23 juni 2017, 15:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be