Nieuwe GIT-regels vanaf AJ 2015-2016

02-07-2015 - Vanaf AJ 2015-2016 gelden nieuwe GIT-regels. Deze gewijzigde regels kaderen in de flexibilseringsmaatregelen die de UGent genomen heeft om de studievoortgang van de student enerzijds te bewaken en anderzijds te faciliteren.

verder lezen

Vacatures

Meer vacatures

Deeltijds (20%) praktijkassistent GE21 - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
2x Deeltijds (elk 20%) Praktijkassistent GE24 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Deeltijds (20%) praktijkassistent GE11 - Vakgroep Tandheelkunde