Europese Kaderprogramma's

Seventh Framework ProgrammeHet Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (European Framework Programme) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie voor het financieren van onderzoek in Europa.

Het Zevende programma (7KP) liep van 2007 tot 2013 en beschikte over een budget van ca. 54,5 miljard euro.

Zijn opvolger, Horizon 2020 loopt van 2014 tot 2020.

Alle officiële informatie over de Kaderprogramma's wordt verspreid via de CORDIS-website (COmmunity Research & Development Information Service).

Overzicht van lopende oproepen via Berichten over Onderzoek en Internationalisering.

SNEL NAAR: H2020: Overzicht van de huidige en toekomstige oproepen

Structuur

COOPERATION - samenwerking over specifieke onderwerpen binnen 10 thema's

  1. Health
  2. Food, Agriculture and Biotechnology
  3. Information and Communication Technologies
  4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies
  5. Energy
  6. Environment (incl. Climate Change)
  7. Transport (incl. Aeronautics)
  8. Socio-Economic Sciences and Humanities
  9. Security
  10. Space

PEOPLE (Marie Curie) - mobiliteit en loopbaanontwikkeling van onderzoekers

IDEAS - grensverleggend onderzoek ondersteund door ERC (European Research Council)

CAPACITIES - versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit via 6 domeinen

  1. Research Infrastructures
  2. Research for the benefit of Small and Medium Enterprises (SME's)
  3. Regions of Knowledge and Support for Regional Research-driven Clusters
  4. Research Potential of Convergence Regions
  5. Science in Society
  6. International Cooperation (INCO)

EURATOM - onderzoek en opleiding op het gebied van kernenergie

Werkprogramma's en oproepen

Binnen de 4 hoofdpijlers worden jaarlijks werkprogramma's opgemaakt, die de topics bevatten waarover de Europese Commissie onderzoek stimuleert.

Van deze werkprogramma's circuleren drafts totdat een definitieve oproep wordt gelanceerd op de CORDIS website. Alle oproepen bestaan uit de definitieve werkprogramma's alsook een fiche met alle indienmodaliteiten, en worden verspreid via  de elektronische nieuwsbrief Berichten over Onderzoek.

Hulp bij aanvraag en management van een project

UGent-onderzoekers kunnen steeds terecht bij de adviseurs van de EU-cel voor ondersteuning en advies; bij het indienen van een voorstel (zowel inhoudelijk als administratief) en bij het management van uw project.

Tijdens een verkennend gesprek kunnen de adviseurs helpen om projectideeën binnen de Europese financiering te kaderen. Een afspraak regelen kan via EU-cel@UGent.be.

Meer informatie

Wie up-to-date informatie wenst te ontvangen over werkprogramma’s, oproepen, infosessies, etc. betreffende het Zevende Kaderprogramma, kan zich inschrijven via Berichten over Onderzoek.

Vragen altijd welkom via EU-cel@UGent.be

UGent deelname in de EU kaderprogramma's