Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)

Het Industrieel Onderzoeksfonds slaat een brug tussen het strategisch basisonderzoek, technologische innovatie en industriële samenwerking

IOF-raad

De IOF-raad bestaat uit expert-leden van Universiteit Gent, de hogescholen en de industrie. De IOF-raad adviseert over de bestemming van de financiële middelen voor strategisch onderzoek met economische finaliteit (IOF-projecten).

Meer informatie

IOF-valorisatieconsortia

De IOF-valorisatieconsortia brengen complementaire onderzoeksgroepen bijeen rond gemeenschappelijke toepassingen of expertisedomeinen. 

 Technology Transfer at Ghent University

IOF-projectfinanciering 

Naast de ondersteuning van IOF-valorisatieconsortia, biedt het IOF financiering voor vier projecttypes:

 Infographic IOF project funding