Blogs van UGent-onderzoekers

Onze onderzoekers brengen hun wetenschap niet enkel naar buiten via wetenschappelijke publicaties. Verscheidene onder hen nemen ook actief deel aan het maatschappelijk debat op andere manieren zoals via bijdragen in de schrijvende pers en op radio en tv, publiekslezingen en debatsessies, activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteuning aan tentoonstellingen en documentaires enz. (zie Maatschappelijke valorisatie van onderzoek).

Ook via sociale media dragen velen van hen hun steentje bij.

Hieronder brengen wij een overzicht van UGent-onderzoekers die bloggen over hun onderzoeksdomein en het leven als wetenschapper (via hun eigen blogsite of als gastblogger op algemene en/of gespecialiseerde verzamelsites).

Het leven zoals het is als wetenschapper

 • Impactfactor 0.0: praatbarak van de Jonge Academie. Hier ventileren JA-leden (waaronder verschillende UGent-ers) wat hen bezig houdt over het academisch bedrijf, het eigen vakgebied, of wat er gisteren op televisie was.
 • Careers in Research: verzamelt interessante berichten over academische carrière (initiatief van ECOOM UGent)
 • UGent Patrimonium: fotoblog die artistieke blik werpt op wetenschap
 • De Ivoren Toren: een groep economen, politicologen, filosofen, historici en sociologen met een wens om vanuit de eigen achtergrond aan het maatschappelijk debat bij te dragen
 • Edublogs.be: een groepsblog over onderwijs in Vlaanderen.

UGent-groepsblogs

 • GEMS Blog: interdisciplinaire onderzoeksgroep die focust op kunst, literatuur en geschiedenis van de vroeg-moderne tijd
 • American Studies Blog
 • BelConLaw Blog: ontwikkelingen en inzichten in het Belgisch grondwettelijk recht
 • Strasbourg Observers: activiteiten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Mensenkennis.be: een wetenschapsblog over psychologie (initiatief van de Gentse Alumni Psychologie)
 • Innovation Today: multidisciplinair onderzoeksconsortium met aandacht voor business modelling en innovatie
 • Master Geografie: blog over jaarlijkse buitenlandse excursie van masterstudenten Geografie
 • Agents of Change: blog van ERC-project 'Women Editors and Socio-Cultural Transformation in Europe, 1710-1920' (prof. Van Remoortel)

Indivuele blogs van UGent-ers

Verzamel- en groepsblogs (met UGent-gastbloggers)

 • Scilogs.be: hét Nederlandstalige blogportaal voor wetenschap, aangedreven door Eos-magazine. Scilogs bestaat uit vier delen: Weetlogs – Wetenschap unplugged, Breinlogs – De wereld in ons hoofd, Ruimtelogs – De blik omhoog en Memologs – Een frisse blik op het verleden.
 • Ex Situ: biedt een zicht op archeologie in Vlaanderen, met een waaier van korte en lange reportages, opiniestukken en fotoverslagen
 • LSE Blogs: het uitgebreid blogportaal van London School of Economics
 • Inforrm's Blog: media law
 • BioMed Central Blog: science, medicine and technology, open access
 • Your Formula: blogposts over de wonderlijke wereld van de chemie
 • Scientific American Blogs
 • De Redactie Opinie & Blog
 • Sociaal.Net
 • De Wereld Morgen Blogs
 • Opiniestukken.be: een Nederlandstalig portaal waarop men opiniestukken kan publiceren zonder tussenkomst van selectieve redacties
 • Sciencepalooza.nl: begrijpelijke, enthousiaste stukken over alles wat met wetenschap te maken heeft
Een overzicht van UGent-onderzoekers op Twitter is beschikbaar via @ResearchUGent.