Document acties

Studenten

Wetenschapswinkel voor studenten

Op zoek naar een thesisonderwerp? Bij ons ben je aan het juiste adres!

De Wetenschapswinkel Gent biedt aan de studenten van de Universiteit Gent maatschappelijk relevante onderzoeksonderwerpen aan die opgegeven zijn door non-profit organisaties.

De onderzoeksonderwerpen kunnen stof bieden voor een thesis, een eindverhandeling, een scriptie, een werkcollege, een leeronderzoek, een stage...

De wetenschappelijke begeleiding is in handen van een promotor. Een medewerker van de Wetenschapswinkel brengt de verschillende partijen samen bij de start van het onderzoeksproces.

Waarom een thesis maken bij de Wetenschapswinkel Gent?

Er zijn verschillende goede redenen om te kiezen voor een thesis bij de Wetenschapswinkel:

  • Je werkt rond een maatschappelijk relevant thema en je helpt een organisatie met een probleem.
  • Je thesis komt niet in een stoffige lade terecht, je thesisresultaten worden gebruikt.
  • Je krijgt de kans de theorie van je opleiding om te zetten in praktijk.
  • Duiken er problemen op? De Wetenschapswinkel staat voor je klaar en bemiddelt tussen jou, je promotor en je opdrachtgever.

Waar vind ik een thesisonderwerp?

Databank

Een overzicht van alle thesisonderwerpen is terug te vinden in de centrale databank van het Vlaams netwerk van wetenschapswinkels. De UGent vult haar deel van de databank momenteel niet meer aan, maar er kan wel gezocht worden in de onderwerpen van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. We bekijken dan op jouw vraag of we het onderwerp ook hier kunnen aanbieden.

Wetenschapswinkel

Voor meer inhoudelijke informatie over de thesisonderwerpen, kan je contact opnemen met de Wetenschapswinkel. Wij geven je de contactgegevens van de desbetreffende organisatie, die al je vragen over hun onderzoeksvraag zal beantwoorden.

 

Procedure: 10-stappenplan

1 Optie nemen: Meld aan de Wetenschapswinkel welk onderwerp je wilt onderzoeken. Wij zetten het ‘in optie'. Het onderwerp is dan niet langer beschikbaar voor andere studenten.

2 Promotor zoeken: Zodra je een promotor gevonden hebt, meld je dat aan de Wetenschapswinkel. Het kan dat in de databank, bij het onderwerp van jouw keuze, al een promotor gesuggereerd wordt. Je kan echter nog altijd met een andere promotor werken.

3 Eerste vergadering: Jij, je promotor, de organisatie en de Wetenschapswinkel zitten een eerste keer samen om je onderzoeksvraag, -opzet en planning te bespreken.

4 Uitwerken onderzoeksvraag, -opzet en planning: Van zodra die op punt staan, stuur je die door naar alle betrokken partijen (promotor, organisatie en Wetenschapswinkel) voor goedkeuring.

5 Ondertekenen akkoordverklaring: Zijn onderzoeksvraag, -opzet en planning goedgekeurd, dan worden alle praktische afspraken schriftelijk vastgelegd en ondertekend door alle partijen. Het thesisonderzoek gaat dan officieel van start.

6 Tijdens het onderzoek:

  • Je onderhoudt nauw contact met je promotor . Hij/zij zal je wetenschappelijk en inhoudelijk gidsen doorheen je onderzoek.
  • Je brieft regelmatig (1 maal per maand) de organisatie over je vorderingen. De organisatie kan je helpen bij het vinden van onderzoeksmateriaal (vb. literatuur, respondenten, deskundigen, …).
  • Je houdt ook de Wetenschapswinkel op de hoogte van je vorderingen. De Wetenschapswinkel bemiddelt in geval van problemen met de promotor en/of organisatie.

7 Na het onderzoek: Ben je geslaagd voor je thesis (= minimumscore van 10/20), dan wordt je thesis overhandigd aan de organisatie.

8 Eindevaluatie: We komen met alle partijen samen om een eindevaluatie te maken en eventuele promotieacties te plannen.

9 Vergoeding: Indien er voor de start van het onderzoek een onkostenbegroting werd opgemaakt, ontvang je na oplevering van je thesis het overeengekomen bedrag. Dat bedrag wordt door de Wetenschapswinkel uitbetaald. Onkosten waar van tevoren geen afspraken over werden gemaakt worden niet vergoed.

10 Promotie: Promotie kan gemaakt worden op verschillende manieren: via een persbericht, artikel, studiedag, … Jij en je promotor worden hierbij, als auteurs van het onderzoek, zo nauw mogelijk betrokken.