Onderzoek aan de UGent

De UGent geldt als internationale topspeler in onderzoek door strategische clustering en een brede waaier aan onderzoeksspecialisaties.

De onderzoeksomgeving aan de UGent biedt opportuniteiten maar kent ook haar beperkingen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om via een gepaste omgeving en organisatiestructuur het excellentiestreven en de juiste balansen te faciliteren. (uit: Beleidsplan Onderzoek 2012-2016)

  • Track record UGent-onderzoek: overzicht van de voornaamste onderzoeksprojecten en opvallende onderzoekers - van excellente uitschieters tot multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.
  • Internationale samenwerking en mobiliteit: niet alleen investeert de universiteit doelbewust in ontwikkelingssamenwerking en de internationale ervaring van haar onderzoekers, zij is ook lid van diverse internationale organisaties.
  • Research directory: ontdek welke onderzoekers en onderzoeksgroepen actief zijn aan de UGent.
  • Onderzoek in cijfers: een beknopt overzicht van de voornaamste feiten en cijfers over onderzoek aan de UGent.