Vermindering op het studiegeld 2016-2017

Bij inschrijving voor een bacheloropleiding (Ba), master-na-bacheloropleiding (ManaBa), schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of specifieke lerarenopleiding kan je, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een vermindering op het studiegeld, als het een diploma- en/of een creditcontract betreft. Examencontracten komen hiervoor niet in aanmerking.

Als je een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt, dan kan je studeren aan beurstarief. Als het referentie-inkomen van 2014 het maximumbedrag tot toekenning van een studietoelage overschrijdt met ten hoogste € 3048, dan kan je studeren aan bijna-beurstarief.

Voor hulp bij het aanvragen van een studietoelage, kan je terecht bij de Sociale Dienst.

De afdeling Studietoelagen meldt ons elektronisch haar beslissingen, waarna automatisch een aangepaste verrekening van je studiegeld volgt.

Als je geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt omwille van de studievoorwaarden, dan kan je alsnog een aanvraag tot het bekomen van een vermindering op het studiegeld indienen bij de UGent via het Aanvraagformulier vermindering studiegeld

Kom je uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland, dan betaal je niet meer automatisch het beurstarief op basis van je nationaliteit. Je kan wel bij de Vlaamse overheid een aanvraag tot studietoelage indienen of indien je niet voldoet aan de studievoorwaarden een vermindering op het studiegeld aanvragen bij UGent.

Contact