Document acties

Studietoelage aanvragen

Aanvragen van een studietoelage

Met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer dien je online via www.studietoelagen.be een aanvraag in. Je kan ook een aanvraagformulier downloaden en opsturen. Je vindt er ook meer informatie o.a. over de voorwaarden.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag, dan kan je terecht bij de Sociale Dienst van de UGent, op de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse overheid (ook in de provinciale meldpunten) of je kan bellen naar het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Opgelet: aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen uiterlijk 1 juni 2014

Contactgegevens:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Werkwijze

Je vraagt best eerst een studietoelage aan bij de Vlaamse overheid.

Indien je geen studietoelage van de Vlaamse overheid krijgt omwille van de studievoorwaarden (externe link), dan kan je een aanvraag doen bij de UGent voor eventuele vermindering van studiegeld.

Er wordt mij gevraagd het volledige studiegeld te betalen, maar ik heb recht op een studietoelage

Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor een studietoelage dan kan je jouw betaalstatus op 'aanvraag beurs' laten zetten en bij inschrijving betalen als beursstudent: mail hiervoor naar studiegeld@UGent.be . Vermeld het volgende:

  • onderwerp: status aanvraag beurs
  • voornaam naam
  • studentennummer

Wordt de studietoelage uiteindelijk toch niet toegekend, dan stuurt de Studentenadministratie later op het jaar een vordering voor bijkomend studiegeld.

Opmerking: het bedrag dat in het begin van het academiejaar gevorderd wordt, is gebaseerd op je beursstatus van het vorige academiejaar.

Vragen?

Studietoelage: socialedienst@UGent.be
Studiegeld: studiegeld@UGent.be