Document acties

Rankings van universiteiten

Rankings zijn een verleidelijke, eenvoudige en soms ook wel spannende methodes om de kwaliteit van hoger-onderwijsinstellingen in kaart te brengen. Op basis van een aantal parameters krijgt elk van de instellingen een score.

De rankingspositie hangt sterk af van de gekozen parameters, het gewicht dat eraan wordt toegekend, de statistische methode voor de verwerking van deze data, en de betrouwbaarheid van de brondata. Door b.v. parameters te wijzigen of een ander gewicht eraan toe te kennen, kan je al snel om het even welke rangschikking onderuit halen. De globale score is echter weinig relevant voor individuele onderzoeks- of onderwijsprestaties, voor speerpunten binnen de instelling of voor de schaalgrootte van de instelling.

Aangezien rankings een steeds belangrijker positie innemen in een geglobaliseerd hoger onderwijslandschap, werd in 2006 een International Rankings Expert Group (IREG) opgericht. Via een aantal basisprincipes (de zogenaamde “Berlin Principles”) willen zij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van rankings verbeteren, zodat ze ook ten behoeve van een intern beleid en transparante informatie bruikbaar zijn.

Meer informatie over rankings is te vinden in het artikel The unbearable lightness of rankings" dat in september 2007 verscheen in Delta.

Hoe scoren Belgische universiteiten in internationale rankings?

De Belgische universiteiten scoren op wereldschaal zeer goed. De grootste Belgische instellingen, inclusief de UGent, zijn in wereldrankings steeds in de top-200 van de meer dan 15.000 instellingen voor hoger onderwijs in de wereld terug te vinden. Opvallend is vooral dat de UGent jaar na jaar een sterkere positie inneemt.

Rankings 2014

Transparante rankings kunnen nuttige informatie verschaffen voor het interne beleid. De scores van de Shanghai rankings b.v. maken het mogelijk om de deelscores voor highly cited authors, publicatie-aantallen, of nobelprijswinnaars afzonderlijk te bekijken. De Leiden ranking kijkt naar publicatie-aantallen en domeinspecifieke impactscores om topuniversiteiten te rangschikken. Uiteraard is niet alles wat hoger onderwijs aangaat even gemakkelijk ‘meetbaar’. Om die reden startte de OESO het PISA-project voor hoger onderwijs rond learning outcomes.

Er zijn ook minder “wetenschappelijke” rankings zoals b.v. die van het tijdschrift The Scientist, zoals hun “Best Places to Work in Academia” (waarbij Gent meestal in de top 10 terug te vinden is).

Links naar de belangrijkste rankings

Meer informatie

Directie Onderzoeksaangelegenheden - cel Onderzoeksbeleid en Kwaliteitszorg
aoc@UGent.be