Directie Financiën (DFIN)

De directie Financiën (DFIN) is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de universiteit.