Directie Bestuurszaken (DBZ)

De directie Bestuurszaken staat in voor een takenpakket geconcentreerd rond het juridische, communicatie-, welzijns- en milieubeleid van de universiteit.

Directeur: Kristof De Moor

Afdeling Communicatie

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - communicatie@UGent.be - tel. 09 264 82 70

Afdelingshoofd: Isabel Paeme

Afdeling Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - veiligheid@UGent.be - gezondheid@UGent.be - straling@UGent.be

Afdelingshoofd: Benny Vandenberghe

Afdeling Juridische Zaken

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - juridischezaken@UGent.be - tel. 09 264 30 42 / 09 264 30 43

Afdelingshoofd: Sylvia D'hooge

 • Academische regelgeving
 • Klachtenbehandelaar voor klachten van derden over de handelingen en de werking van de UGent (contacteer via e-mail)
 • Geschillen en gerechtelijke procedures
 • Overeenkomsten (o.a. samenwerking, dienstverlening, huur, bruikleen, stageovereenkomsten)
 • Vastgoedrecht
 • Verzekeringen personeel en studenten
 • Adviesverlening in allerlei rechtsdomeinen

Afdeling Milieu

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - milieu@UGent.be - tel. 09 264 89 49

Afdelingshoofd: Riet Van de Velde

Beleidscel Diversiteit en Gender

Contact: Campus Ufo, Lammerstraat 35, 9000 Gent (boven de apotheek) - diversiteitengender@UGent.be

Afdelingshoofd: Sigried Lievens

  Dienst Relatiewerking

  Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - relatiewerking@UGent.be

  Diensthoofd: Sophie Dewaele

  De dienst Relatiewerking legt en onderhoudt contacten met  UGent-alumni, schenkers, leden van de Faculteitenclub en deelnemers aan de Wetenschappelijke Nascholing. De dienst Relatiewerking slaat de brug naar deze stakeholders, houdt hen betrokken via diverse initiatieven, en draagt zo bij tot de uitstraling en profilering van de UGent.

  Interne ombudsdienst

  Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - tel. 09 264 89 38

  Secretariaat van de Raad van Bestuur

  Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - secretariaat.RVB@UGent.be, voorzitter.rvb@UGent.be

  Verantwoordelijke: Dirk Van Haelter