Document acties

Directie Bestuurszaken

Directeur: Kristof De Moor

Afdeling Communicatie

Contact: Het Pand, Onderbergen 1 - communicatie@UGent.be - tel. 09 264 82 70

Afdelingshoofd: Isabel Paeme

Afdeling Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Contact: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - veiligheid@UGent.be - gezondheid@UGent.be - straling@UGent.be

Afdelingshoofd: Benny Vandenberghe

Afdeling Juridische Zaken

Contact: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - juridischezaken@UGent.be - tel. 09 264 30 42/43

Afdelingshoofd: Sylvia D'hooge

  • Academische regelgeving
  • Klachtenbehandelaar voor klachten van derden over de handelingen en de werking van de UGent (contacteer via e-mail)
  • Geschillen en gerechtelijke procedures
  • Overeenkomsten (o.a. samenwerking, dienstverlening, huur, bruikleen, stageovereenkomsten)
  • Vastgoedrecht
  • Verzekeringen personeel en studenten
  • Adviesverlening in allerlei rechtsdomeinen

Afdeling Milieu

Contact: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - milieu@UGent.be - tel. 09 264 89 49

Afdelingshoofd: Riet Van de Velde

Beleidscel Diversiteit en Gender

Contact: Lammerstraat 35, 9000 Gent (boven de apotheek) - diversiteitengender@UGent.be

Afdelingshoofd: Sigried Lievens

Dienst Relatiewerking

Contact: Het Pand, Onderbergen 1 - relatiewerking@UGent.be

Coördinator: Sophie Dewaele

GUIDe – Gentse Universitaire Infodesk

Contact: Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33 – GUIDe@UGent.be – tel. 09 331 01 01

Interne ombudsdienst

Contact: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - tel. 09 264 89 38

Secretariaat van de Raad van Bestuur

Contact: Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - secretariaat.RVB@UGent.be, voorzitter.rvb@UGent.be