Document acties

Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA)

Directeur: Kristiaan Versluys

Afdeling Onderwijskwaliteitszorg (DOWA/1)

Afdelingshoofd: Luc Van de Poele

Contactgegevens:
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, tel. 09 331 00 52

Afdeling Studieadvies (DOWA/2)

Afdelingshoofd: Isabelle Lanszweert

Contactgegevens:
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, eerste verdieping,
tel. 09 331 00 31, acs@UGent.be

Uitgebreide contactinfo

Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's (DOWA/3)

Afdelingshoofd: Piet Ruyssinck

Contactgegevens:
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, tel. 09 331 00 99,  studentenadministratie@UGent.be

Uitgebreide contactinfo

Afdeling Internationalisering (DOWA/4)

Afdelingshoofd: Frederik De Decker

Contactgegevens:
Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, tel. 09 264 70 03, secretariaatAIB@UGent.be

Uitgebreide contactinfo