Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA)

De directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) staat in voor de ondersteuning van de onderwijsactiviteiten van de universiteit.

Directeur: Ilse De Bourdeaudhuij

Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Afdelingshoofd: Luc Van de Poele

Contactgegevens:
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, tel. 09 331 00 52

Afdeling Studieadvies

Afdelingshoofd: Isabelle Lanszweert

Contactgegevens:
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, eerste verdieping,
tel. 09 331 00 31, studieadvies@UGent.be

Uitgebreide contactinfo

Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's

Afdelingshoofd: Piet Ruyssinck

Contactgegevens:
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, tel. 09 331 00 99,  studentenadministratie@UGent.be

Uitgebreide contactinfo

Afdeling Internationalisering

Afdelingshoofd: Frederik De Decker

Contactgegevens:
Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, tel. 09 264 70 03, secretariaatAIB@UGent.be

Uitgebreide contactinfo