Adviesgroepen

De adviesgroepen hebben tot doel om verschillende kansengroepen te betrekken bij het diversiteitsbeleid van de UGent. De adviesgroepen zijn een belangrijk klankbord en leveren input t.a.v. de werkgroep Diversiteit en Gender.

Ze zijn samengesteld uit studenten en personeelsleden van de UGent die voeling hebben met de thematiek en/of over bijzondere (ervarings)deskundigheid beschikken.

Er zijn op dit moment drie adviesgroepen opgericht: