Diversiteitsbeleid

Visie van de Universiteit Gent op diversiteit

De beleidscel Diversiteit en Gender ontwikkelde een visie op diversiteit die door de hele universiteit gedragen wordt. Deze visie werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 februari 2009.

Registratie van kansengroepen aan de UGent

De beleidscel registreert sinds het academiejaar 2009-2010 de in- en doorstroom van studenten uit kansengroepen

aan de UGent.

Diversiteit in de universiteit: diversiteitsprojecten in de faculteiten en administraties van de UGent

In 2010 steunde de beleidscel Diversiteit en Gender een tweede reeks diversiteitsprojecten. Twaalf projecten werden uitgekozen en krijgen financiële steun om de diversiteit aan de UGent nog te versterken. De gekozen projecten hebben als invalshoeken werkstudenten, studenten met een functiebeperking, internationale studenten, allochtone studenten, gender, ... Meer info.

Diversiteit op de infodagen

 

Werkgroep Diversiteit en Gender en adviesgroepen

De Werkgroep Diversiteit en Gender is een centraal adviesorgaan samengesteld door de raad van bestuur met vertegenwoordigers van alle UGent-geledingen. Ze adviseert en begeleidt de uitbouw van het diversiteits- en genderbeleid aan de UGent. Deze werkgroep wordt bijgestaan door drie adviesgroepen, met name de Adviesgroep Gender, de Adviesgroep Etnisch Culturele Minderheden en de Adviesgroep Functiebeperking. De adviesgroepen hebben tot doel om verschillende kansengroepen te betrekken bij het diversiteitsbeleid van de UGent. De adviesgroepen zijn een belangrijk klankbord en leveren input t.a.v. de werkgroep Diversiteit en Gender. Ze zijn samengesteld uit studenten en personeelsleden van de UGent die voeling hebben met de thematiek en/of over bijzondere (ervarings)deskundigheid beschikken.