Vierde lunchlezing Diversiteit en Gender op 25 januari 2012

(05-12-2011)

Naar aanleiding van het initiatief van de rector om 50 asielzoekers op te vangen in de leegstaande UGent-gebouwen op het Sint-Pietersplein nodigden we dr. Ilse Derluyn uit. Zij sprak over “Kind of vluchteling? Een confrontatie van perspectieven”.

Programma 25 januari 2012

12u15: onthaal met broodjes
12u30-13u30: lezing
13u30-14u: mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info

Meer info over de lunchlezingen en het diversiteitsnetwerk is verkrijgbaar bij Marieken De Munter