Document acties

Durf Denken

Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de UGent.

Ieder jaar opnieuw dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende mediacampagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om te durven denken.

Deze campagnes geven de UGent een duidelijk profiel en zorgen voor een versterking van het UGent-gevoel bij studenten, personeel en alumni.

Onze campagnes vielen verscheidene keren in de prijzen. Zo ontvingen we al een Effie-award, een Magazine Print Award en een onderscheiding van de Creative Club of Belgium.

Campagne 2013

Integratiecampagne West-Vlaanderen
Deze campagne focust op de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten.

De integratie zorgt er namelijk voor dat ongeveer 6.800 studenten in het academiejaar 2013-2014 volwaardige UGent-studenten worden. Tegelijk verwelkomt de UGent ruim 600 personeelsleden van HoGent, Arteveldehogeschool, en Howest als nieuwe UGent-collega’s.

Vanaf volgend academiejaar richt de UGent 40 academische opleidingen in die vandaag nog door of samen met haar partnerhogescholen Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen worden aangeboden. Het gaat om opleidingen zoals Handelswetenschappen, Vertaler/Tolk, Industrieel Ingenieur, Biowetenschappen, Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen,...

De integratie is voor de UGent méér dan louter een naamsverandering. Het is een kruisbestuiving die het onderwijs en onderzoek zal verrijken. De communicatiecampagne zal op die kruisbestuiving anticiperen. De campagne wil – zoals het de UGent betaamt - mensen aanzetten tot kritisch denken en hen stimuleren hun grijze hersencellen aan het werk te zetten.

Ook dit jaar is er weer gedurfd gedacht. Dat heeft geleid tot verschillende campagnebeelden die misschien soms wel meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. De beelden zal u zien op affiches, in tijdschriften, in kranten, enz.

Info

Afdeling Communicatie
communicatie@UGent.be