Voorstellen 2014

Naar een facultair schrijf- en taalbeleid

Doel

In dit project wil men alle schrijf- en taalgerelateerde dimensies die studenten in de opleidingen van de faculteit te verwerken krijgen in kaart brengen. Er wordt nagegaan hoe ‘best practices’ op een rendabele manier gedissemineerd kunnen worden. Het is de bedoeling om tot een evenwichtige verdeling en verbetering van taalgerelateerde aspecten van de opleiding te komen en na te gaan of er binnen de faculteit een draagvlak is voor een meer geformaliseerd taalbeleid of deelname aan centraal gecoördineerde initiatieven.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos

Systematisering van de studiemonitoring en -begeleiding voor inkomende uitwisselingsstudenten

Doel

Dit project beoogt een betere academische opvolging van de inkomende uitwisselingsstudenten te realiseren en blijvend te implementeren. Hierbij wil men de studievoortgang bewaken en de academische integratie van de student verhogen door het organiseren van (tussentijdse) gesprekken. Op basis van de gesprekken wil men komen tot een overzicht van mogelijke problemen en zo het aanbod, de informatievoorziening naar de Erasmus studenten alsook de procedures verbeteren.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos