Facultaire en institutionele ombudsdiensten

Bij geschillen met lesgevers of problemen tijdens een doctoraat, kunnen studenten en doctorandi voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de ombudspersonen van hun faculteit.

Lukt of kan dat niet, dan kan men bij de institutionele ombudspersoon aankloppen voor verdere bemiddeling. Daarnaast is de Institutionele Beroepscommissie een derde voorname actor bij klachtenbehandeling.

Facultaire ombudsdiensten

Hieronder vind je de verschillende facultaire ombudsdiensten:

Institutionele ombudspersoon

De institutionele ombudspersoon is de algemene klachtenbehandelaar voor zaken die met onderwijs te maken hebben. Luc Van de Poele, afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg treedt op als institutionele ombudspersoon. Hij wordt bijgestaan door Nathalie Depoorter, stafmedewerker ombudsdienst en interne beroepen. Contacteer de institutionele ombudspersoon per email indien je onmiddellijk een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, of telefonisch. Anonieme klachten worden niet aanvaard maar klachten worden wel vertrouwelijk behandeld.

Relevante informatie hierover in het onderwijs- en examenreglement

Deze bepalingen zijn conform het Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student

Contact opnemen

Je contacteert in eerste instantie best de facultaire ombudspersoon. Indien dit niet mogelijk is, kan je contact opnemen met de institutionele ombudsdienst (de heer Luc Van de Poele of Nathalie Depoorter) via het emailadres ombuds@UGent.be.