Document acties

Onderscheidingen voor Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening

Drie onderscheidingen voor een drievoudige opdracht

Een universiteit heeft een drievoudige opdracht: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke/wetenschappelijke dienstverlening. In elk van deze pijlers streeft de UGent naar excellentie.

Om het kwaliteitsstreven binnen de UGent en de blijvende inzet van al haar medewerkers (professoren, onderzoekers en ATP-leden) te belonen en stimuleren, kent de universiteit drie eigen, unieke onderscheidingen toe:

  • de Minervaonderscheiding voor onderwijs
  • de Prometheusonderscheiding voor onderzoek
  • de Hermesonderscheiding voor maatschappelijke dienstverlening

Met deze jaarlijkse onderscheidingen wil de UGent medewerkers belonen die zich onderscheiden in één of meer van de universitaire doelstellingen. In het voorjaar worden UGent-medewerkers en -studenten opgeroepen tot het uitbrengen van hun stem. Deze nominaties worden vervolgens bezorgd aan de adviescommissie die een shortlist van genomineerden opstelt.

Onderwijs

Voor onderwijs kan een nominatie gegeven worden aan lesgevers die erin slagen de studenten te boeien via goed gestructureerde en interessante colleges of die een bijzondere bijdrage leveren aan onderwijsinnovatie of –organisatie en curriculumontwikkeling. Ook medewerkers die uitblinken in internationale onderwijsprogramma’s of begeleiding van (doctoraats)studenten komen in aanmerking.

Onderzoek

Wat onderzoek betreft zoeken we medewerkers die dat steentje extra bijdragen tot de internationale profilering van het UGent-onderzoek, al dan niet door een innovatieve doorbraak of maatschappelijk relevant onderzoek, of als geboren teamleider van een onderzoeksgroep of inspirerende begeleider van doctoraatsproefschriften.

Maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening

Een bewust maatschappelijk geëngageerde universiteit als de UGent waardeert ook haar medewerkers die op de barricade staan voor ontwikkelingssamenwerking;  die erin slagen hun onderzoeksresultaten economisch en/of maatschappelijk te valoriseren. Die hun pedagogische en academische verantwoordelijkheid met beide handen opnemen voor wetenschapspopularisering; actief deelnemen aan het maatschappelijk debat, een uitzonderlijke bijdrage aan het beleid bieden. Oud-studenten blijven prikkelen via een actieve alumniwerking verdient evenzeer een ereplaats.

Nominaties

Iedere UGent-student of -medewerker kan voor elke categorie één favoriet nomineren, en dit uit alle personeelscategorieën.

De nominatieronde voor de Onderscheidingen 2015 werd afgesloten op 1 juli.

  • Nomineer uw kandidaat voor de Minervaonderscheiding (onderwijs)
  • Nomineer uw kandidaat voor de Prometheusonderscheiding (onderzoek)
  • Nomineer uw kandidaat voor de Hermesonderscheiding (dienstverlening)

Overzicht van de laureaten