Verklaring rond de transparante aanpak van dierproeven

De Universiteit Gent onderschrijft onderstaand statement van de European Research Association (EARA) rond de transparantie van dierproeven in België.

EARA-statement

De Belgische sector van de biowetenschappen loopt voorop in de ontwikkeling van diagnostische middelen en baanbrekende behandelingen die mensen- en dierenlevens verbeteren.

Om deze positie te behouden, moeten we onze kennis van de biologie van gezondheid en ziekte blijven vergroten. In principe gebruiken we daarvoor gekweekte cellen en computermodellen. Wanneer deze voor bepaalde complexe processen niet toereikend zijn, kan het betekenen dat onderzoek met proefdieren noodzakelijk is.

Een substantieel deel van dierproeven in België is nodig om de veiligheid van menselijke en dierlijke patiënten te garanderen. We streven altijd naar een vermindering van het aantal dieren, de verfijning van de gebruikte technieken en de ontwikkeling van geschikte alternatieven.

Dierproeven zijn in België streng geregeld, er wordt door ethische commissies op toegezien en ze worden uitgevoerd door deskundig personeel in erkende faciliteiten.

Openheid over dierproeven draagt bij tot een beter publiek begrip voor en grotere aanvaarding van het gebruik van dieren in onderzoek. Publieke belangstelling heeft ook een essentiële rol gespeeld bij het toonaangevend ethisch kader dat onze dierproeven omgeeft. Zij moedigt ons aan de hoogste normen voor dierenwelzijn te behalen en enkel en alleen dieren in te zetten wanneer er geen alternatief bestaat.

Het vertrouwen van het publiek in ons onderzoek is gebaseerd op openheid van de wetenschappelijke gemeenschap en haar blijvende deelname aan het debat over dierproeven.

Dierproeven aan de UGent

De UGent onderschrijft de noodzaak van een permanente dialoog tussen de onderzoeksgemeenschap en de samenleving over waarom, wanneer en hoe proefdieren worden gebruikt voor onderzoek en over de bijdrage van dierproeven aan de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde voor het welzijn van mens en dier.

De UGent zet zich daarom in om de transparantie over dierproeven in België te blijven garanderen.

Meer info

Website European Research Association