Document acties

Wetenschappelijk personeel (WP)

Toepassingsgebied

WP ten laste van patrimonium. Zie reglement BC 6 maart 2008

Voorwaarden

  • voltijdse of deeltijdse prestaties
  • contracten onbepaalde tijd: inschaling en opbouw functionele loopbaan op 1 mei 2008
  • contracten bepaalde tijd:
    • overgangsmaatregel: inschaling bij de verlenging arbeidsovereenkomst; verhoging in salarisschaal gebeurt mits het bereiken van de nodige anciënniteit en positieve evaluatie als 'goed'.

Loopbaanmodellen

Graad 'Wetenschappelijk medewerker' (zonder doctoraat)
Salarisschaal
Anciënniteitsvoorwaarde
WM1 (salarisschaal assistent, AAP3)

WM2 (salarisschaal doctor-assistent, AAP5)
6 jaar WM1
WM3 (eerste salarisschaal docent, ZAPFT1)
4 jaar WM2
WM4 (tweede salarisschaal docent, ZAPFT1A)
4 jaar WM3
Graad 'Postdoctoraal medewerker' (doctoraat of vrijstelling door BC, ook voor  kliniekhoofd DI, houder van een 'diplomat-attest')
Salarisschaal
Anciënniteitsvoorwaarde
PD1 (salarisschaal doctor-assistent, AAP5)

PD2 (eerste salarisschaal docent, ZAPFT1)
4 jaar PD1
PD3 (tweede salarisschaal docent, ZAPF1A)
4 jaar PD2
PD4 (eerste salarisschaal hoofddocent, ZAPFT2)
4 jaar PD3
PD5 (tweede salarisschaal hoofddocent, ZAPF2A)
8 jaar PD4
Graad 'Onderzoeksdirecteur'
Salarisschaal
Anciënniteitsvoorwaarde
OD1 (tweede salarisschaal hoofddocent, ZAPF2A)

OD2 (salarisschaal hoogleraar, ZAPFT3)
4 jaar OD1
OD3 (salarisschaal gewoon hoogleraar, ZAPFT4)
8 jaar OD2

Behalve de anciënniteitsvoorwaarde zijn er eveneens twee positieve evaluaties als 'goed' vereist voor bevordering.