Diploma

Certificaat

Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig. Bij sommige cursussen dient u naast het behalen van het tentamen ook nog een bijzondere verplichting (bijvoorbeeld een werkstuk of referaat) met succes afgewerkt te hebben.

Soms is het behalen van een certificaat een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan een volgende cursus.

Bachelor en master

Cursussen van Open Universiteit kunnen afzonderlijk worden bestudeerd, maar ook worden in gepast in opleidingen binnen de bachelor-masterstructuur. Met de invoering sinds academiejaar 2002-2003 van BaMa krijgen studenten twee afzonderlijke opleidingen.

Een bacheloropleiding is een afgerond geheel en leidt tot de titel 'bachelor of arts', 'bachelor of law' of 'bachelor of science'. De bacheloropleiding bestaat uit 42 modules (180 studiepunten).
De bachelors verlenen automatisch toegang tot de aansluitende master aan Open Universiteit en in principe tot de aansluitende master bij een andere universiteit. Voor een niet-aansluitende master kan de universiteit een schakelprogramma opleggen.

De masteropleiding is een aparte opleiding, een specialisatie bovenop de bacheloropleiding. Masteropleidingen worden afgerond met de titels 'master of arts', 'master of law' of 'master of science'. De masteropleiding bestaat uit 14 modules (60 studiepunten). Voor computer science is dit 28 modules (120 studiepunten).

Gelijkwaardigheid

Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, kan het noodzakelijk zijn de gelijkwaardigheid aan te vragen. De gelijkwaardigheid houdt in dat het NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) het betreffende diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit.

De Nederlandse masteropleidingen rechten, psychologie en onderwijswetenschappen omvatten minder studiepunten dan de equivalente opleidingen in Vlaanderen. Afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring kan het zijn dat er bijkomende eisen worden gesteld om de gelijkwaardigheid te verkrijgen voor het masterdiploma rechten, psychologie en onderwijswetenschappen.

Voor meer informatie hierover kan u terecht op de site van het NARIC.