Document acties

Inschrijven en kostprijs

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld wordt aangegeven per module. Eén module komt ongeveer overeen met 100 studie-uren en een cursus/vak bestaat meestal uit 1 of 2 modules.

Er wordt een onderscheid gemaakt naar nationaliteit en woonplaats voor het bepalen van het inschrijvingsgeld.

- Belgen woonachtig in België of Nederland betalen gewoon het wettelijk collegegeld zoals hieronder verder
vermeld.

- Nederlanders woonachtig in België of Nederland betalen ook het wettelijk collegeld.

Let wel: wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaalde, zal een verhoging naar het 
instellingscollegegeld moeten betalen.

Het instellingscollegeld ligt 57 euro per module hoger dan het wettelijk collegegeld.

- Studenten met andere nationaliteit en/of woonplaats checken best dit overzicht .

Hoe en wanneer?

Tot eind augustus 2014: drie mogelijkheden om in te schrijven:

Startpakket: de twee basismodules van iedere richting die met wat meer begeleiding gegeven worden
(246 euro per module)

Studiepakket: u schrijft in voor minimum 3 nieuwe modules en verlengt zo kosteloos eventueel nog
openstaande modules
(246 euro per module)

Cursusinschrijving: u schrijft in per vak/cursus
(294 euro per module)

- Inschrijfperiode: u kan het hele jaar door inschrijven

- Duur van de inschrijving: 14 maanden

- U krijgt:
cursusmateriaal
drie tentamenkansen binnen die periode
ondersteuning via mentoraat en studienet
studentenkaart van de Universiteit Gent

Vanaf 1 september 2014

- Slechts één inschrijvingsvorm: altijd per vak/cursus (276 euro/module)

- Duur van de inschrijving: 12 maanden

- U krijgt:
cursusmateriaal
drie tentamenkansen binnen die periode
ondersteuning via mentoraat en studienet
studentenkaart van de Universiteit Gent

- de inschrijving kan online gebeuren of via het bestelformulier dat u aan het studiecentrum bezorgt met een
kopie van uw identiteitskaart

Korting

Er kan een kortingsregeling van 50 of 80% op het cursusgeld van Open Universiteit aangevraagd worden (KCOU).

Studenten die een inkomen hebben rond het bestaansminimum zullen hier normaal gezien voor in aanmerking komen.

De kortingsregeling geldt niet voor wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaald heeft.

U moet de korting aanvragen én verkrijgen voor de inschrijving. U dient op het inschrijvingsformulier reeds aan te vinken of u korting heeft verkregen.
De kortingsregeling wordt per kalenderjaar toegekend.

Voor de aanvraag kan u uw huidige inkomsten voorleggen, maar u dient dan achteraf aan de hand van uw belastingsaangifte te bewijzen dat u effectief recht had op deze KCOU-regeling voor het volledige kalenderjaar.

De korting is van toepassing op alle inschrijvingsvormen en op het aankopen van tentamenkansen.

Informatiebrochure en aanvraagformulier