Document acties

Inschrijven en kostprijs

Inschrijvingsgeld

Er wordt een onderscheid gemaakt naar nationaliteit en woonplaats voor het bepalen van het inschrijvingsgeld.

- Belgen woonachtig in België of Nederland betalen gewoon het wettelijk collegegeld zoals hieronder verder
vermeld.

- Nederlanders woonachtig in België of Nederland betalen ook het wettelijk collegeld.

Het wettelijk collegeld wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten.

2,5 EC = €160 (gemiddeld 58 studie-uren) - vanaf 1 september €162
4,3 EC (1 module) = €276 (100 studie-uren) - vanaf 1 september €280
5 EC = €320 (116 studie-uren) - vanaf 1 september €324
7,5 EC = €480 (175 studie-uren) - vanaf 1 september €486
8,6 EC (2 modules) = €552 (200 studie-uren) - vanaf 1 september €560


Let wel: wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaalde, zal een verhoging naar het 
instellingscollegegeld moeten betalen.

Het instellingscollegeld ligt hoger dan het wettelijk collegegeld en verschilt tussen bachelor en master.

- Studenten met andere nationaliteit en/of woonplaats checken best dit overzicht .

Hoe en wanneer?

- Slechts één inschrijvingsvorm: altijd per vak/cursus

- voor de meeste bachelorcursussen kan dit om het even wanneer

- Duur van de inschrijving: 12 maanden

- U krijgt:
cursusmateriaal
drie tentamenkansen binnen die periode
ondersteuning via mentoraat en studienet
studentenkaart van de Universiteit Gent

- de inschrijving kan online gebeuren of via het bestelformulier dat u aan het studiecentrum bezorgt met een
kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant)

Korting

Er kan een kortingsregeling van 50 of 80% op het cursusgeld van Open Universiteit aangevraagd worden (KCOU).

Studenten die een inkomen hebben rond het bestaansminimum zullen hier normaal gezien voor in aanmerking komen.

De kortingsregeling geldt niet voor wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaald heeft.

U moet de korting aanvragen én verkrijgen voor de inschrijving. U dient op het inschrijvingsformulier reeds aan te vinken of u korting heeft verkregen.
De kortingsregeling wordt per kalenderjaar toegekend.

Voor de aanvraag kan u uw huidige inkomsten voorleggen, maar u dient dan achteraf aan de hand van uw belastingsaangifte te bewijzen dat u effectief recht had op deze KCOU-regeling voor het volledige kalenderjaar.

De korting is van toepassing op het inschrijvingsgeld.

Kortingsbrochure en aanvraagformulier.