Piet Van Avermaet

E-mail
piet.vanavermaet@ugent.be
Telefoon
09 264 70 47
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Multiculturalisme en multiculturele samenlevingen
Masterproef
Language Policy and Practice

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 49
9000 Gent
Telefoon
09 264 70 47

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.