Onderzoeksnamiddagen

De onderzoeksnamiddag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Om dit doel te bereiken stellen telkens twee vakgroepen hun onderzoek op een bevattelijke manier voor. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren tijdens een postersessie. Nadien kan er dan tijdens de afsluitende receptie op een informele manier worden nagepraat. Tijdens de receptie wordt er ook een ‘Best Poster Award’ uitgereikt. De winnaars van de vorige edities vind je hier. De onderzoeksnamiddag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO).

Wanneer

Per academiejaar zijn er twee onderzoeksnamiddagen telkens tijdens de inhaalweek in december en mei. In academiejaar 2016-2017 vinden de onderzoeksnamiddagen plaats op:

 • 21 december 2016
 • 24 mei 2017

Programma

Het programma van de volgende onderzoeksnamiddag op 24 mei ziet er als volgt uit:

14u00 - 15u00

 • Presentatie Vakgroep Personeelsbeleid, arbeids- en organisatiepsychologie (door Katia Levecque)

  "Work organization and mental health problems in PhD students" 

  Research policy observers are increasingly concerned about the potential impact of current academic working conditions on mental health, particularly in PhD students. The aim of the current study is threefold. First, we assess the prevalence of mental health problems in a representative sample of PhD students in Flanders, Belgium (N=3659). Second, we compare PhD students to three other samples: (1) highly educated in the general population (N=769); (2) highly educated employees (N=592); and (3) higher education students (N=333). Third, we assess those organizational factors relating to the role of PhD students that predict mental health status. Results based on 12 mental health symptoms (GHQ-12) showed that 32% of PhD students are at risk of having or developing a common psychiatric disorder, especially depression. This estimate was significantly higher than those obtained in the comparison groups. Organizational policies were significantly associated with the prevalence of mental health problems. Especially work-family interface, job demands and job control, the supervisor’s leadership style, team decision-making culture, and perception of a career outside academia are linked to mental health problems.

 • Presentatie Vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie (door Stijn Vanheule en Femke Truijens)

  Research in the Department of Psychoanalysis and Clinical Consulting can be situated by means of the following coordinates: we start from psychoanalytic theory; use empirical research methods; study clinical practice; and have a critical position towards societal dynamics. At the research day we will discuss a number of ongoing research projects, situating these by means of these coordinates. Special attention will be paid to a large ongoing psychotherapy project for people suffering from depressive complaints.

15u00 - 17u00

Postersessie

15u30 - 18u00

Uitreiking Best Poster Award + Receptie

Locatie

De onderzoekspresentaties vinden plaats in Auditorium 2 en de daaropvolgende activiteiten in de aangrenzende overloop.

Postersessie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksnamiddag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een schriftelijke en ondertekende aanvraag om te presenteren richten aan de Decaan (dus niet via e-mail). Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksnamiddag.
  • De promotor dient het verslag van de begeleidingscommissie, waaruit blijkt dat toelating verkregen werd, overgemaakt te hebben aan het Decanaat.
  • De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
  • De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksnamiddag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.

Instructies

 • Formaat: A0 verticaal ('staand')
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De poster dient opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De deelnemers staan zelf in voor het afdrukken van de poster.
 • Een poster bevat minstens de volgende elementen:
  • Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
  • Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
  • De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
  • De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
  • Indien van toepassing (bvb. bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • Het ophangsysteem voor de posters bedekt 2 cm boven- en onderaan de poster. Hou hier rekening mee.
 • De poster dient ten laatste 1 week voor de onderzoeksnamiddag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be in pdf formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf
 • Posters kunnen opgehangen worden tussen 12u30 en 13u30. 

Gerelateerde inhoud