Vraag het aan SIMON

Wat is SIMON

SIMON is een gratis studiekeuze-instrument dat binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen werd en wordt ontwikkeld. Het gaat om een online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke opleidingen aansluiten bij hun interesses en competenties met als einddoel een studiekeuze te maken die aansluit bij het persoonlijk potentieel. De studiekiezers worden gesensibiliseerd over noodzakelijke instapcompetenties in het hoger onderwijs en worden indien nodig doorverwezen naar remediëringsactiviteiten. Het instrument helpt een studiekiezer twee vragen beantwoorden: 'Welke opleidingen interesseren mij?' en 'Kan ik de opleiding die mij interesseert aan?'.

Interessevragenlijst

Studiekiezers krijgen een schat aan informatie maar het is niet altijd gemakkelijk om deze om te buigen naar een gefundeerde studiekeuze. Om een antwoord te formuleren op de vraag "Wat wil ik?" werd een vragenlijst ontwikkeld die peilt naar de interesses van de studiekiezer. Op basis van de antwoorden brengen we het interesseprofiel van de respondent in kaart en tonen we welke opleidingen uit het hoger onderwijs daar het best bij passen. De interessevragenlijst werd ontwikkeld in de context van het Vlaamse hoger onderwijs: alle in het instrument opgenomen opleidingen zijn bacheloropleidingen (professioneel en academisch) die aangeboden worden binnen de Associatie UGent met, indien van toepassing, een opsplitsing naar verschillende afstudeerrichtingen. De constructie van de interessevragenlijst staat beschreven in de publicatie 'Exploring vocational and academic fields of study: development and validation of the Flemish SIMON Interest Inventory (SIMON-I)'. 

Slaagkansen

Voor een antwoord op de tweede vraag - wat kan ik - willen we voor elke studiekiezer een persoonlijke slaagkans berekenen. Deze wordt categorisch uitgedrukt (laag/gemiddeld/hoog) en wordt berekend op basis van scores op verschillende tests en vragenlijsten. Deze slaagkansen zijn opleidingsspecifiek! De ene student kan immers hogere slaagkansen hebben voor bepaalde opleidingen, terwijl een andere student betere kansen heeft in andere opleidingen. Zowel achtergrondgegevens (zoals de gevolgde opleiding in het secundair onderwijs), cognitieve factoren (zoals wiskundige vaardigheden en begrijpend lezen), niet-cognitieve factoren (zoals motivatie en academisch zelfvertrouwen) en studeervaardigheden worden in rekening gebracht.

Predictieve waarde van het instrument voor generatiestudenten

Het doel van SIMON is heel specifiek om studenten te identificeren met een zeer lage slaagkans. In deze groep haalt onze voorspelling een accuraatheid van 95%. Met andere woorden: van de studenten met een lage slaagkans zal 95% uiteindelijk niet slagen. Slagen wordt gedefinieerd als het verwerven van alle opgenomen studiepunten. Afhankelijk van de opleiding worden andere predictoren opgenomen in de voorspellende modellen. De ene vaardigheid is immers belangrijker in opleiding A dan in opleiding B. Daarom is het mogelijk dat een student een hoge slaagkans heeft voor de ene opleiding, maar een lage slaagkans voor de andere. De voorspellende waarde van het instrument wordt elk jaar verder verfijnd. Op dit moment is het mogelijk slaagkansen te berekenen voor opleidingen aan alle UGent-faculteiten.

Toekomst

De voorspellende waarde van SIMON wordt sinds academiejaar 2015-2016 ook binnen andere instellingen (Arteveldehogeschool, HoGent, HoWest en de VUB) onderzocht. Daarnaast wordt de interessevragenlijst en de feedback die we over interesses aan de studiekiezer geven, verfijnd. Op die manier willen we de studiekiezer maximaal informeren.

Literatuur

Presentaties op internationale conferenties

  • Fonteyne, Lot; Dedrie, Lobke (2016). Getting the right student in the right place: two tools that enhance student success (SIMON and klaarvoorhogeronderwijs.be). European First Year Expercience Conference. Ghent, Belgium.
  • Fonteyne, Lot; De Fruyt, Filip; Duyck, Wouter (2015). SIMON: a tool for evaluating personal interests and capacities to choose a postsecondary major that maximally suits the potential. EAPRIL Conference. Belval, Luxembourg.
  • Fonteyne, Lot (2015). SIMON Says: What should I study? International Conference on Educational Design and Technology Oslo, Norway.
  • Fonteyne, Lot (2014). Predictive factors of first-semester success : groundwork for effective intervention strategies. European First Year Expercience Conference. Nottingham, United Kingdom.
  • Fonteyne, Lot (2014). SIMON says : assess personal interests and capacities to improve success and retention. European Access Network : Hidden potential or hollow promise? Can technologies deliver wider access and success in higher education? Edinburgh, United Kingdom.
  • Fonteyne, Lot; De Fruyt, Filip; Duyck, Wouter (2014). To fail or not to fail? Identifying students at risk by predicting academic success. In: Freda, M.F. (Ed). Reflexivity in Higher Education : Research and Models of Intervention for Underachieving Students. Roma, ARACNE editrice S.r.l. doi: 10.4399/978885487014727
  • Fonteyne, Lot; Oosterlinck, Tom (2013). If a runner runs 1 km in 5 minutes, do I pass my statistics exam? 14th SweSAT Conference : Valid assessments for university Entrance : Challenges and Innovations. Umea, Sweden.

Contact

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Lot Fonteyne
Lot.Fonteyne@UGent.be, tel. 09 264 9420

Gerelateerde inhoud