Document acties

Mededelingen

Beste student

De eerste les vakdidactiek gaat door op woensdag 24 september 2014, om 9u30. Deze les vindt plaats in de Paddenhoek 1, lokaal 3.

Op woensdagavond 17 september 2014 om 17u30 gaat een algemeen informatiemoment door i.v.m. de stage en de stageaanvragen, en dit in de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (Duntantlaan 2, Auditorium 1). Om 17u30 wordt gestart met algemene informatie, om 18u30 wordt informatie gegeven over de stageaanvragen en de stageregistratie.

Van harte welkom!

Met vriendelijke groeten

Het vakdidactisch team
Prof. Dr. Tony Valcke - Bart Broidioi - Ellen Haerens