Vrijstellingen en studieomvangvermindering

Procedure aanvraag vrijstellingen

 

Om een vrijstelling aan te vragen wordt gebruik gemaakt van een witte lijst. Op deze lijst staan vrijstellingen die standaard worden toegekend als je behaalde credit niet ouder is dan 5 jaar (procedure A). Indien je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling die niet voorkomt op deze lijst of ouder is dan 5 jaar en jonger dan 10 jaar dien je contact op te nemen met de lesgever in kwestie om hieraan je vrijstelling te vragen (procedure B).

De witte lijst kan je hier bekijken.

 

 

Procedure A - Vakken uit witte lijstProcedure B - Vakken buiten witte lijst

Invullen hoofdaanvraagformulier

- Vakken invullen onder blok 1
(correcte benaming: studiegids)

- ECTS fiches bijvoegen

- Volledig dossier afgeven:
FSA
Universiteitstraat 8
9000 Gent

Invullen hoofdaanvraagformulier

- Vakken invullen onder blok 2
(correcte benaming: studiegids)

- Alle nodige documenten toevoegen

- Persoonlijk vragen bij de
betrokken lesgever(s) via
vrijstellingformulier per vak

- Volledig dossier afgeven:
FSA
Universiteitstraat 8
9000 Gent

Je bundelt het volledig ingevulde hoofdaanvraagformulier samen met een kopie van je puntenlijst(en) uit je voorgaande studie(s) en alle vrijstellingenformulieren per vak samen, en dient vervolgens je volledige vrijstellingendossier in bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA).

Nadat je dossier is voorgekomen op de Curriculumcommissie van de faculteit zal de FSA je berichten via OASIS over de finale beslissing en de toegekende vrijstellingen inbrengen in je curriculum.

 

Opgelet! Geen vrijstellingen voor:

  • Credits ouder dan 10 jaar
  • Keuzevakken, zolang men de mogelijkheid heeft om een ander keuzevak te kiezen
  • Oude jaaroverdrachten
  • Vakken uit een professionele bachelor vooropleiding (uitz. statistiek (3SP))

Voor credits ouder dan 5 jaar ga je via procedure B.

 

Deadlines aanvraag vrijstellingen:

  • 1e semestervakken: vóór 15 oktober
  • 2e semestervakken: vóór 1 maart