Werkstudentenstatuut

Voor wie?

Werkstudenten kunnen een werkstudentenstatuut aanvragen, indien zij minstens 50% van de werkuren die gelden voor een voltijdse tewerkstelling binnen de betrokken sectoren of minstens 80 uren per maand zijn tewerkgesteld of een zelfstandige activiteit uitoefenen.

Wat?

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen legt in het facultair reglement vast welke faciliteiten kunnen verleend worden aan studenten met een werkstudentenstatuut binnen haar opleidingen.
Klik hier om het facultair reglement na te lezen.
Klik hier voor de algemene informatie over combinatie werk en studie aan UGent.

Hoe?

Studenten kunnen per academiejaar zich laten registreren als werkstudent bij de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s.
Hiertoe dien je het specifieke aanvraagformulier vergezeld van de nodige attesten op te sturen naar de Centrale Studentenadministratie. Je ontvangt een bevestiging bij goedkeuring.
Het formulier vind je hier terug.

Ontmoetingsmoment voor werkstudenten

Aan het begin van het academiejaar vindt een ontmoetingsmoment plaats voor werkstudenten. Verdere informatie volgt via de facultaire Minervapagina.