Lessenroosters

Voor de opmaak van je lessenrooster voor academiejaar 2008-2009 zijn een aantal bronnen beschikbaar.

  1. In de elektronische studiegids kan je zien uit welke vakken je lessenpakket is samengesteld. Voor de selectie van keuzevakken dien je je te houden aan de bepalingen die opgenomen zijn in de officiële programmatabellen.
  2. De  academische kalender en een weekschema.
  3. De planning van de lessen zoals opgesteld door de opleidingen. Deze planning is beschikbaar via deze webpagina.