Sarah Delputte behaalt doctoraat in EU-Studies en Ontwikkelingsstudies met een thesis over EU-coordinatie in ontwikkelingssamenwerking

Op dinsdag 11 juni verdedigde Sarah Delputte succesvol haar doctoraat met als titel ‘The European Union as an emerging coordinator in development cooperation. An analysis of EU coordination in Tanzania, Zambia, Burkina Faso and Senegal’ en behaalde zo de graad van Doctor in de EU Studies en in de Ontwikkelingsstudies respectievelijk aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Haar doctoraal onderzoek werd begeleid door Prof. Dr. Jan Orbie (Universiteit Gent) en Prof. Dr. Nadia Molenaers (Universiteit Antwerpen).