ACCO Thesisprijs Vereniging voor Sociologie

(07-07-2016)

vvsNet zoals de vorige jaren organiseert de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, een wedstrijd onder de pas afgestudeerden. Om voor deze “ACCO-prijs van de Vereniging Voor Sociologie” in aanmerking te komen, dienen de masterstudenten die afstuderen tijdens het academiejaar 2015-2016 een artikel in te zenden dat betrekking heeft op hun eindverhandeling.

De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS voor één jaar (met inbegrip van een abonnement op Sociologos, het Tijdschrift voor Sociologie). Het bekroonde artikel wordt bovendien in Sociologos gepubliceerd (eventueel na een herwerking).

Inzendingen kunnen tot 16 oktober 2015 doorgestuurd worden naar met “Inzending Accoprijs” als titel en in bijlage het artikel als Word-bestand (opgemaakt via de Sociologos template). Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

Meer informatie: Thesisprijs