In de media: Gent bindt strijd aan met huurdiscriminatie

(20-09-2016)

Als eerste in Europa voert Gent vanaf oktober systematisch praktijktests uit tegen discriminatie op de huurmarkt. Minister Homans is tegen.

Een dertigtal vrijwilligers gaat vanaf volgende maand systematisch testen of er op de Gentse huurmarkt wordt gediscrimineerd. Dat gebeurt door tweemaal te informeren of een huurpand nog beschikbaar is: eenmaal door een huurder met een uitheemse naam en eenmaal door een kandidaat met een Vlaamse naam. Als de eerste kandidaat te horen krijgt dat het pand al verhuurd is, terwijl daarna aan de tweede wordt meegedeeld dat het nog vrij is, is er discriminatie in het geding.

 

Onwetendheid

Vlaams minister van Huisvesting Liesbeth Homans (N-VA) is geen voorstander van zulke tests. In de conceptnota ‘Private Huur’, die afgelopen zomer verscheen, pleit ze voor zelfregulering door de sector zelf. ‘We hebben de sector uitgenodigd om voorstellen te doen. We willen dit niet vanuit de overheid opleggen’, zegt haar woordvoerder. ‘Tenslotte kan iedereen nu al klacht indienen.’ 

Maar dat is juist het probeem bij discriminatie op de huurmarkt: de slachtoffers weten niet dat ze gediscrimineerd worden.

‘Een van de grootste problemen van discriminatie op de huisvestingsmarkt is dat de slachtoffers vaak niet weten dat ze gediscrimineerd worden’, zegt Koen Van der Bracht, onderzoeker aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, die de praktijktests zal superviseren. ‘Ze krijgen immers alleen te horen dat het pand al verhuurd is. Daardoor is het indienen van een klacht geen efficiënt middel om discriminatie te bestrijden.'

Wie systematisch blijkt te discrimineren, wordt benaderd door het gelijkekansencentrum Unia met het oog op een gesprek of een begeleiding. Op die manier wordt gehoopt dat de basis voor de discriminatie kan worden weggenomen. Overigens wordt niet alleen op etnische discriminatie getest, maar ook op discriminatie van gehandicapten. Het gaat dan vooral om blinden met een geleidehond.

 

Lees het volledige artikel in De Standaard.