De bachelorproef stagedomein

De bachelorproef wordt beschouwd als het eindwerk van de bacheloropleiding Criminologische Wetenschappen. Dit eindwerk hangt onlosmakelijk samen met de stage doordat het onderwerp ervan moet betrekking hebben op een probleemstelling of vraagstuk uit de stagepraktijk. Dit criminologisch praktijkvraagstuk vormt het vertrekpunt voor de bachelorproef en wordt doorheen de proef wetenschappelijk uitgewerkt en geanalyseerd. Een aandachtspunt (vast onderdeel) bij de bachelorproef is de kritische doorlichting van de stagepraktijk en de werking van de stageplaats binnen de bredere maatschappelijke en criminologische context.

Meer informatie vind je terug via Minerva (o.a. in de Bachelorproefbrochure). De verantwoordelijke lesgever voor dit opleidingsonderdeel, Prof. dr. Freya Vander Laenen, geeft verdere toelichting over de academische verwachtingen m.b.t. dit werkstuk tijdens een hoorcollege in februari.