EHRM erkent interventie Human Rights Centre in Konstantin Markin t. Rusland

(29-03-2012) De Grote Kamer van het EHRM heeft op 22 maart 2012 een belangrijk arrest gewezen in een discriminatie zaak, waarbij het HRC van de UGent heeft opgetreden als interveniërende partij.

De Grote Kamer van het Europees Mensenrechtenhof heeft een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die discriminatie op basis van geslacht betreft; Kostantin Markin t. Rusland. De zaak draaide om de vraag of mannelijke militairen ouderschapsverlof ontzegd mogen worden, wanneer vrouwelijke militairen wel recht hebben op zulk verlof.

Het Human Rights Centre (HRC)van de UGent had onder leiding van Professor Eva Brems een “third party intervention” in de zaak Konstantin Markin v Rusland ingediend. Die interventie – in feite een soort advies aan het Hof – benadrukte de schadelijkheid van gender stereotypen.

Het HRC meldt verheugd dat het Mensenrechtenhof in positieve zin naar deze interventie verwijst in haar uitspraak. Het Hof neemt overtuigend stelling tegen genderstereotiepen:

“The Court agrees with the applicant and the third party that [the difference in treatment between servicemen and servicewomen] has the effect of perpetuating gender stereotypes and is disadvantageous both to women’s careers and to men’s family life.” (par 141)

Zie de blog bijdrage van Alexandra Timmer voor een korte bespreking van de uitspraak op de Strasbourg Observers blog. Deze blog wordt onderhouden door de onderzoekers van prof. Brems die werken op het ERC project ECHR.