Instituut voor Internationaal Privaatrecht (Institute for Private International Law)

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht wil de kennis van het internationaal privaatrecht uitdragen, en dit in de eerste plaats door de juristen van morgen vertrouwd te maken met de juridische oplossingen voor grensoverschrijdende privaatrechtelijke relaties.

Tevens wil het Instituut met fundamenteel onderzoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze rechtspraak en de kritische evaluatie ervan. Ook in de praktijk wil het Instituut meewerken aan een goed begrip van het internationaal privaatrecht, door op geregelde tijdstippen congressen te organiseren en door voor alle rechtzoekenden als betrouwbaar aanspreekpunt te fungeren.

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht staat voor gedegen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Databank van Internationaal Privaatrecht

 

Leden

Medewerkers

Contact

 

Onderzoek

Onderzoeksthema's

 

Databank Rechtspraak

Binnenkort wordt een nieuwe databank applicatie gelanceerd waarin academici en rechtspractici rechtspraak vinden die in het Tijdschrift@ipr.be is gepubliceerd alsook Belgische wetteksten, Europese akten en de door België geratificeerde verdragen in het hele vakgebied.