Prijs van het Vlaams Vredesinstituut

Logo Vlaams Vredesinstituut

Voorwerp

een masterproef, i.e. een afstudeerwerk waarmee de graad van master werd behaald aan een Vlaamse hogere onderwijsinstelling, en dat handelt over een vredesvraagstuk

(bijkomend: de mogelijkheid om een tegemoetkoming te bekomen voor een wetenschappelijk vervolg van zijn/haar vredesonderzoek; bijvoorbeeld een studieverblijf aan een onderzoeksinstelling, een stage bij een onderzoeksinstituut, de bekroonde masterproef bewerken tot een wetenschappelijke publicatie en/of tot een projectvoorstel of een aanvraag voor een onderzoeksbeurs, etc.)

Frequentie van uitreiking: jaarlijks

Uiterste indiendatum: 30/09/20xx

Meer informatie

> Reglement (2010)