Keuzevakken rechten

De student zal in bepaalde jaren enkele keuzevakken moeten opnemen. Mits inachtneming van de gestelde regels in de desbetreffende vademecums kan de student dit zelf via OASIS in zijn/haar curriculum aanvullen.

Bachelor rechten

In het derde jaar uit het 3-jarig Modeltraject 1 (Mt1) van de Bachelor in de Rechten kiest de student telkens 2 keuzevakken. Hiervoor kan hij/zij telkens kiezen voor:

  • ofwel één of 2 van de opleidingsspecifieke keuzevakken (zie studiegids)
  • ofwel één of 2 keuzevakken van minstens 3 studiepunten uit de bachelorjaren van een andere faculteit

Regels ivm keuzevakken (zie vademecum in de rechten p 48-49)

Deadline & formulier

Master rechten

In de masterjaren in de Rechten moeten ook keuzevakken genomen worden: in de twee masterjaren samen moeten voor 42 stp. grondige studies worden gevolgd, dus 7 GS (van elk 6 stp.); in de twee masterjaren samen moeten voor 20 stp. bijzondere studies worden gevolgd, dus 5 BS (van elk 4 stp.). De student beslist zelf in welk jaar hij/zij welke keuzevakken opneemt, maar de faculteit stelt het volgende modelkeuzetraject voor:

Ma1 Sem1: 12 stp. GS (= 2 GS)

Ma1 Sem2: 6 stp. GS en 8 stp. BS (= 1 GS en 2 BS)

Ma2 Sem1: 12 stp. GS en 8 stp. BS (= 2 GS en 2 BS)

Ma2 Sem2: 12 stp. GS en 4 stp. BS (= 2 GS en 1 BS)

Volgens de studiegids kunnen de bijzondere studies met goedkeuring van de faculteit gedeeltelijk of volledig vervangen worden door grondige studies. In haar vergadering van 20 maart 2014 heeft de Opleidingscommissie Rechten aangegeven dat maximaal 4 BS mogen worden vervangen door GS. De Curriculumcommissie zal bijgevolg slechts de toestemming geven om maximaal 4 BS te vervangen door GS.

De BS omvatten enerzijds “Juridische opleidingsonderdelen” en anderzijds “Niet-juridische opleidingsonderdelen”. Uit de lijst met “Juridische opleidingsonderdelen” moeten ten minste 12 studiepunten worden opgenomen (minstens 3 BS uit de juridische opleidingsonderdelen). Indien BS worden vervangen door GS, gelden de studiepunten van deze GS om het minimum van 12 studiepunten juridische opleidingsonderdelen te bereiken.

Voor de “Niet-juridische opleidingsonderdelen” kan gekozen worden uit een lijst met “preferentiële niet-juridische opleidingsonderdelen” of kan een opleidingsonderdeel “uit een andere masteropleiding van de UGent” worden gekozen.  Er kunnen voor hoogstens 8 studiepunten “Niet-juridische opleidingsonderdelen” worden gekozen (maximaal 2 BS uit de niet-juridische opleidingsonderdelen).

Formulier voor rechten studenten voor toewijzing van keuzevak buiten de Faculteit Rechtsgeleerdheid

Clustering van keuzeopleidingsonderdelen in master rechten

Master-na-masteropleidingen

In de Master-na-Masteropleidingen kunnen de keuzevakken ook via http://oasis.ugent.be aangeduid worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de daarvoor bevoegde curriculumcommissies.