GIT aanvragen

Gewone procedure

Voor...

 • alle studenten criminologie
 • studenten rechten die een (combi)GIT willen aanvragen tussen bachelorjaren
 • studenten rechten die een gewoon GIT willen aanvragen tussen bachelor en master (voor combi-GIT aanvragen geldt een specifieke procedure, zie verder)
 • studenten rechten die een (combi)GIT willen aanvragen tussen masterjaren

Herinschrijven

 • voor studenten die in academiejaar 2015-2016 reeds aan de UGent studeerden
 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2016

Samenstellen curriculum

 • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.
 • studenten dienen, bij het samenstellen van hun curriculum, rekening te houden met de GIT regels, o.a. wat betreft het maximum aantal studiepunten dat men mag opnemen

Curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

 • vermeld bij 'opmerkingen'  dat het om een GIT gaat
 • deadline = 6 oktober 2016

Specifieke procedure omwille van programmahervorming rechten

Voor...

 • studenten rechten die een combi-GIT willen aanvragen tussen bachelor en master (dus heropnemen vakken uit oud programma)

initialiseren curriculum